Logo
ÇAĞRI MERKEZİ 0312. 473 05 80
+ 81-82-83
1991'den Beri

Sağlık Sigortası

SİGORTALI BİLGİLERİ
İkamet Ettiğiniz Şehir
Cinsiyet
Medeni Durum
TEMİNATLAR
Yatarak Tedavi Teminatı
 Limitli Limitsiz
Ayakta Tedavi Teminatı
 Limitli Limitsiz
Yurtdışı Tedavi Teminatı
 Limitli Limitsiz
Doğum Teminatı
 Limitli Limitsiz
ESKİ POLİÇE BİLGİLERİ
DİĞER SİGORTALANACAK KİŞİLER (İSTEĞE BAĞLI)
1. Çocuk Cinsiyet
2. Çocuk Cinsiyet