TES İnşaat, çalıştığı alanda müşterilerinin ihtiyacını, onlarla teknik toplantılar yaparak tespit eder, ihtiyaca uygun projelendirmeyi yapar . Firmamız tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yazılımlarla, kendi özel olarak geliştirdiği yazılımları entegre ederek, dünyanın birçok ülkesindeki yönetmeliklere uygun yapısal tasarım ve çizim yapmaktadır