TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

Almanya’daki Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Almanya’da yetkili mahkemelerce verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için bu boşanma kararının tanınması gerekmektedir. Bu tanıma için de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Tanıma, yabancı mahkemelerce verilmiş olan bir kararın Türk mercilerince tanınması anlamına gelirken tenfiz, icra kabiliyetine haiz mahkeme kararının Türkiye’de yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Boşanma kararı sonucunda verilmiş olan tazminata ilişkin kararın Türkiye’de yetkili makamlarca yerine getirilmesi tenfizin konusuna örnek teşkil edebilir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle tarafların veya vekillerinin boşanmaya ilişin kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile birlikte konsolosluklara başvurması halinde tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarının Türkiye’de geçerli olması ve nüfus sicillerine işlenebilmesi yolu açılmıştır.  Buna rağmen bu madde ile ilgili gerekli yönetmeliğin henüz daha düzenlenmemiş olması nedeniyle bu değişiklik hüküm kazanmamıştır.

 

Tanıma ve tenfiz davası açılması için gerekli belgeler ise şunlardır;

 

  • Alman mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının ıslak imzalı Almanca aslı
  • Alman mahkemesi boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin şerh veya ek belge
  • Alman boşanma kararı için verilmiş apostil şerhi
  • Almanca evrakların Türkçeye çevirisi ve çevirinin de konsolosluk tarafından onaylanması
  • Konsolosluktan alınacak tanıma ve tenfiz yetkisini de içeren boşanma vekaletnamesi

 

Tanıma ve tenfiz davası sırasında hakim tarafından Alman mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının kamu düzenine aykırı olup olmadığı, davalı tarafa savunma hakkı verilip verilmediği araştırılır. Bu davalarda şahit, bilirkişi, keşif gibi deliller istenmez sadece yukarıda da belirttiğimiz gibi Alman mahkemeleri tarafından verilmiş boşanma kararının aslı ve onaylı tercümeleri ile apostil şerhi delil olarak yeterlidir.

 

Tanıma ve tenfiz davası, her iki tarafında vekil ile temsil edilmesi halinde 1 hafta ile 3 ay arasında sürerken, taraflardan birinin vekil tarafından temsil edilmemesi ve vekil tarafından temsil edilmeyen tarafında yurtdışında yaşaması durumunda 1 yıldan uzun sürebilir. Tarafların Alman mahkemelerince verilen boşanma kararının kesinleşmesinden hemen henüz daha aralarında bir sohbet varken anlaşarak bir avukata başvurmaları tavsiye edilen durumdur.

 

Daha detaylı bilgilendirme için,

 

Av. Ilgaz TÜMER

 

Hermannstraße 18, 12049 Berlin

+4917623583322

ilgaztumer@tumerhukuk.com

www.tumerhukuk.com

 

Tümer Hukuk

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.