TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

Boşanma evliliği sona erdiren nedenlerden biridir. Henüz hayatta olan her iki eşten birinin kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evliliğin birliğine hakim kararı ile son verilmesidir. Boşanmaya ilişkin temel hükümler ve boşanma sebepleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölüm, 161-184. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin anlaşması ve ortak hayatın yeniden kurulamamasıdır. Hukuk Büromuz boşanma davasının açılmasında ve takibinde uzman avukatlar aracılığı ile hizmet vermektedir.