TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

Sigorta Hukuku, sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla uğraşan kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları bir sistem içerisinde inceleyen hukuk dalına denir. Sigorta Hukuku, sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere iki dala ayrılır. 20.05.2006 tarihinde, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bütün çalışanların sosyal güvenliği ve sosyal sigortası güvence altına alınmıştır. Özel Sigortacılık faaliyetleri ise Türkiye’de bağımsız sigorta şirketleri tarafından yürütülmektedir. Özellikle Alman veya Türk vatandaşlarının Türkiye’de geçirmiş oldukları yaralanmalı trafik kazalarında veya tıbbi hatalarda kusurlu olan karşı tarafın sigortasından alabilecekleri tazminat hakkı pek fazla bilinmemektedir. Kaza veya tıbbi hata anından itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi olan bu tazminat hakkı, kusurlu tarafın sigorta şirketinden talep edilebilmektedir. Hukuk Büromuz bu hakkın sigorta şirketlerinden talep edilmesinde uzman avukatlar aracılığı ile hizmet vermektedir.