TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

Kesinleşmiş bir yabancı mahkeme kararının bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Tanıma ve tenfiz davası ile yabancı mahkeme kararı, Türk mahkemelerinde verilmiş bir karar gibi hüküm ve sonuç doğurur. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin temel hükümler 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 50-59. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hukuk Büromuz tanıma ve tenfiz davasının açılmasında ve takibinde uzman avukatlar aracılığı ile hizmet vermektedir.