Seçimini Yap

Verilerini Gir

Hesapla!

Hesaplayıcıda 3 bölüm bulunmaktadır. 1. bölümde gelirleriniz üzerinden verginiz hesaplanır. 2. bölümde aylık harcamalarınız üzerinden vergi hesaplanır. 3. bölümde yıllık ortalama verginizi öğrenip, bu vergileri devletin nerelere harcadığını görebilirsiniz.

Vergiler dolaylı ve doğrudan olarak ikiye ayrılır. Doğrudan vergiler gelir üzerinden dolaylı vergiler ise harcama üzerinden alınır.

→ Hemen Başla

GELİR HESAPLAMASI Birinci Kısım
KISIM HARCAMALAR İkinici Kısım
DEVLET HARCAMALARI Üçüncü Kısım